Op zaterdag 29 juni 2019 vindt, tijdens de ParaGamesBreda, wederom een inhoudelijk symposium plaats. Thema zal zijn Inspiratie en Innovatie.

Het programma bevat sportieve ervaringen en lezingen over sporten met een beperking. Interessant voor onder andere (para)medici die te maken hebben met mensen met een lichamelijke beperking, coaches en trainers in aangepast sporten, docenten speciaal onderwijs, instrumentmakers, beleidsmakers in aangepast bewegen en sport en de para-sporter zelf.

Het definitieve programma van het symposium volgt zo snel mogelijk. Bezoek aan een van de wedstrijden maakt onderdeel uit van het programma.

Zaterdag 29 juni 2019 | 12.30u – 17.00u | Amrath Hotel Brabant, te Breda